Wiesława Dworecka-Klass

MEDIATOR, PEDAGOG

Mediator z listy stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie.

Absolwentka pedagogiki Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie z rozszerzeniami z socjoterapii, terapii par, zarządzania czasem oraz szkoleniami z zakresu profilaktyki uzależnień i pedagogiki terapeutycznej. 

Specjalizuje się w mediacjach w sprawach okołorozwodowych, cywilnych i rodzinnych.

Aktywnie uczestniczy w kursach, szkoleniach i konferencjach poświęconych mediacji.

Jako bezstronna i neutralna osoba pomaga uczestnikom mediacji zidentyfikować kwestie sporne, zmniejszyć bariery komunikacyjne oraz opracować propozycje rozwiązań i urzeczywistnić ich osiągnięcie.

Umawianie wizyt

Prosimy o umawianie wizyt telefonicznie pod numerem: 796 941 829

GODZINY PRZYJĘĆ:

  • piątki – 16:30 – 21:00

CENNIK

  • Sesja mediacyjna stacjonarna – 50 min – 350 zł