Patrycja Wołoszczuk

Lekarz  psychiatra

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z psychiatrii.

Na co dzień pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie – w Oddziale Diagnostyczno-Terapeutycznym F5, III Kliniki Psychiatrycznej. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. w:

 • Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych, 
 • Oddziale Detoksykacji od Narkotyków,
 • Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień,
 • Oddziale Dziennym przeznaczonym dla pacjentów z zaburzeniami afektywnymi, depresyjno-lękowymi, ze spektrum autyzmu oraz po kryzysie psychotycznym,
 • Zespole Lecznictwa Środowiskowego,
 • Poradni Leczenia Traumy i PTSD.

Zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem zaburzeń psychicznych u dorosłych, takich jak:

 • zaburzenia nastroju (afektywne),
 • zaburzenia nerwicowe i inne zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia adaptacyjne związane ze stresem, m.in. PTSD, mobbing,
 • zaburzenia somatyzacyjne,
 • zaburzenia odżywiania,
 • zaburzenia psychotyczne,
 • zaburzenia snu,
 • zaburzenia aktywności i uwagi (ADHD),
 • uzależnienie od alkoholu i narkotyków,

a także wsparciem dla osób współuzależnionych, DDA oraz doświadczających przemocy.

Uczestniczy stale w licznych spotkaniach naukowych i klinicznych, a także w cyklicznych spotkaniach Grupy Balina.

Wizyta stacjonarna kontrolna

Czas trwania wizyty – 30 min; koszt wizyty – 280 zł
Wizyta odbędzie się stacjonarnie w gabinecie przy ul. Tamka 18/29

Wizyta stacjonarna diagnostyczna – pierwszorazowa

Czas trwania wizyty – 50 min; koszt wizyty – 350 zł
Wizyta odbędzie się stacjonarnie w gabinecie przy ul. Tamka 18/29