Anna Żebrowska

Lekarz – specjalista psychiatra

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (w 2003 roku). Szkolenie specjalizacyjne odbywała w III Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, następnie pracowała w Oddziale Chorób Afektywnych II Kliniki Psychiatrycznej IPiN, gdzie zajmowała się m.in przezczaszkową stymulacją magnetyczną w leczeniu depresji.

Ukończyła kurs psychoterapii zintegrowanej, w pracy z pacjentem szczególnie jej bliski jest nurt terapii humanistycznej.
Specjalizuje się w terapii chorób afektywnych (choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia depresyjne nawracające, zaburzenia nastroju o podłożu organicznym), schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych, zaburzeń lękowych, obsesyjno-kompulsyjnych, snu, odżywiania.
Opiekuje się osobami transpłciowymi i niebinarnymi, przygotowuje opinie psychiatryczne na rzecz sądowego uzgodnienia płci dla osób z niezgodnością płciową.

Konsultuje dorosłych oraz młodzież od 15 roku życia.

Zamówienie wizyty dla młodzieży do 18 roku życia

Młodzież do 18 r.ż. – wizyta stacjonarna kontrolna

Czas trwania wizyty – 50 min; koszt wizyty – 350 zł
Wizyta odbędzie się stacjonarnie w gabinecie przy ul. Tamka 18/29

Młodzież do 18 r.ż. – wizyta stacjonarna diagnostyczna – pierwszorazowa

Czas trwania wizyty – 50 min; koszt wizyty – 400 zł
Wizyta odbędzie się stacjonarnie w gabinecie przy ul. Tamka 18/29

Zamówienie Wizyty dla osoby dorosłej

Wizyta stacjonarna kontrolna

Czas trwania wizyty – 30 min; koszt wizyty – 300 zł
Wizyta odbędzie się stacjonarnie w gabinecie przy ul. Tamka 18/29

Wizyta stacjonarna diagnostyczna – pierwszorazowa

Czas trwania wizyty – 50 min; koszt wizyty – 350 zł
Wizyta odbędzie się stacjonarnie w gabinecie przy ul. Tamka 18/29