Zuzanna Dukaczewska

Lekarz – Specjalista psychiatra

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Szkolenie specjalizacyjne z psychiatrii odbywała w Klinice Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Pracuje w Zespole Leczenia Domowego w Wilanowsko-Ursynowskim Centrum Psychiatrycznym (w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie). Posiada również doświadczenie pracy w Poradni Zdrowia Psychicznego. 

Ukończyła 2 lata studiów z psychoterapii behawioralno-poznawczej na SWPS w Poznaniu.

Wizyta stacjonarna kontrolna

Czas trwania wizyty – 30 min; koszt wizyty – 300 zł
Wizyta odbędzie się stacjonarnie w gabinecie przy ul. Tamka 18/29

Wizyta stacjonarna diagnostyczna – pierwszorazowa

Czas trwania wizyty – 50 min; koszt wizyty – 350 zł
Wizyta odbędzie się stacjonarnie w gabinecie przy ul. Tamka 18/29