Monika Rejtner

Psychoterapeutka, dramoterapeutka, artpsychoterapeutka.

Pracuje w nurcie psychoterapii psychodynamicznej wykorzystując sztukę, metaforę i ruch do wzmocnienia procesu terapeutycznego.
Prowadzi terapię indywidualną i grupową. Pracuje z dziećmi i dorosłymi w kryzysie życiowym i psychicznym, doświadczającymi depresji oraz zaburzeń lękowych. Towarzyszy w procesie zmiany i adaptacji. Specjalizuje się w tematyce neuroróżnorodności: ADHD, spektrum autyzmu, wysokiej wrażliwości (WOO). Pomaga rodzinom wypracować pozytywną komunikację z dzieckiem i wesprzeć je w wyzwaniach rozwojowych. Interesuje się terapeutycznym wpływem przyrody na dobrostan psychiczny człowieka oraz neuronauką i wzmacnianiem neuroplastyczności mózgu. Prowadzi blog: “Sztuka i Psychoterapia”.
Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji. Członek Irish Assocation of Arts Therapist.  

Absolwentka wydziału Dramatherapy na National University Ireland w Maynooth (2012, MA 1st Class Honours). Praca badawcza “The Body as Presence:  Dramatherapy with Women with Long-Term Depression” (Irish Journal of Creative Arts Therapists, 2013). W ramach studiów odbyła staże kliniczne w szkołach i ośrodkach zdrowia psychicznego w Irlandii. Ukończyła kurs Psychologii Junga dla Arterapeutów, Limerick Institute (2013, certyfikat, 1st Class Honours).  Ukończyła szkolenia z zakresu terapii tańcem dla terapeutów, ruchu autentycznego oraz metody Lowena w Polskim Stowarzyszeniu Choreoterapii.

Ma 6 letnie doświadczenie pracy jako nauczycielka wspomagająca i terapeutka dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (spektrum autyzmu i ADHD, trudności adaptacyjne, wielokulturowość, speech and language disorder) w szkołach podstawowych w Irlandii. W Irlandii prowadziła też własną praktykę psychoterapeutyczną  z dziećmi i dorosłymi. W ramach praktyki prowadziła psychoterapię indywidualną i grupową w instytucjach, szkołach i ośrodkach zdrowia, z dziećmi i dorosłymi w kryzysie psychicznym, z trudnościami adaptacyjnymi oraz doświadczającymi przemocy.

Prowadziła zajęcia z procesu grupowego na wydziale Dramatherapy na Uniwersytecie Maynooth. Jako członek Zarządu Irish Association of Creative Arts Therapists współtworzyła kodeks etyczny IACAT i zasady praktyki dla artpsychoterapeutów według standardów europejskich. Prowadziła warsztaty psychoterapeutyczne i dramoterapeutyczne: Summer School Art Therapy na Uniwersytecie Maynooth, „Dramaterapia w teorii i praktyce – wprowadzenie” z Towarzystwem Przyjaciół Tworek „Amici di Tworki” i Sekcją Naukową Arteterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Seminaria Dramoterapeutyczne w Teatrze Warsawy. 

W Polsce współpracowała z Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” pracując z dziećmi i rodzicami ze środowisk defaworyzowanych, dziećmi neuroatypowymi i w kryzysie psychicznym.
W ramach pracy w Centrum odbyła warsztaty i szkolenia:

  • Dziewczyny w spektrum autyzmu
  • Trener Treningu Umiejętności Społecznych
  • Rezyliencja czyli wzmacnianie odporności psychicznej na podstawie najnowszych odkryć neuronauki
  • Akademia Komunikacji Bez Przemocy (NVC)
  • Dialog Motywujący

Umawianie wizyt

Prosimy o umawianie wizyt telefonicznie pod numerem: 796 941 829

GODZINY PRZYJĘĆ:

  • piątki – 15:00 – 20:00

CENNIK

 

  • Sesja konsultacyjna terapeutyczna stacjonarna – 50 min – 200zł