Magdalena Duda

Lekarz  psychiatra

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji. Szkolenie specjalizacyjne z zakresu psychiatrii dorosłych odbywa w Oddziale Diagnostyczno-Terapeutycznym Zamkniętym F5 w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (IPiN). 

Doświadczenie zawodowe zdobywała na licznych stażach w Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie, m.in. w oddziale diagnostyczno-terapeutycznym dla zaburzeń depresyjnych, lękowych oraz zaburzeń snu, oddziale psychiatrii wieku podeszłego, oddziale diagnostyczno-terapeutycznym dla wczesnych interwencji i pierwszych epizodów psychoz, oddziale leczenia zespołów abstynencyjnych, oddziale detoksykacji od narkotyków, oddziale dziennym dla pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi, zespole leczenia domowego.

Na co dzień zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych u osób dorosłych. Swoją wiedzę stale wzbogaca udziałem w konferencjach psychiatrycznych.

Wizyta stacjonarna kontrolna

Czas trwania wizyty – 30 min; koszt wizyty – 280 zł
Wizyta odbędzie się stacjonarnie w gabinecie przy ul. Tamka 18/29

Wizyta stacjonarna diagnostyczna – pierwszorazowa

Czas trwania wizyty – 50 min; koszt wizyty – 350 zł
Wizyta odbędzie się stacjonarnie w gabinecie przy ul. Tamka 18/29