Joanna Popławska

Lekarz – specjalista psychiatra, psychoterapeuta indywidualny i grupowy

Współzałożycielka Nadwiślańskiego Ośrodka Psychoterapii.

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Szkolenie specjalizacyjne z psychiatrii odbywała w II Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizację z psychiatrii uzyskała w 2009 r.

Ukończyła Studium Psychoterapii oraz Studium Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. W 2010 r. ukończyła roczny kurs ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Terapia Psychodynamiczna). W latach 2003 – 2009 pracowała i zdobywała doświadczenie zawodowe w II Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Szpitalu Bródnowskim, gdzie pracowała jako lekarz na oddziale ogólnopsychiatrycznym, oraz konsultowała psychiatrycznie inne oddziały szpitalne. W latach 2008 – 2018 kierowała Poradnią Zdrowia Psychicznego przy SPZOZ Milenijna 4 w Warszawie, gdzie pracowała jako psychiatra, prowadząc jednocześnie grupy terapeutyczne w podejściu psychodynamicznym.

Doświadczenie dydaktyczne zdobyła w II Klinice Psychiatrii WUM prowadząc ćwiczenia i wykłady dla studentów Akademii Medycznej oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej; prowadziła wykłady i ćwiczenia dla studentów Studium Psychoterapii.

Posiada certyfikat psychoterapeuty Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii.

Jest członkiem:

  • Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
  • Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii,
  • Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (NTPP),
  • Polskiego Towarzystwa na rzecz Psychologicznego i Społecznego Podejścia do Psychoz, które jest powiązane z międzynarodową organizacja ISPS (The International Society for Psychological and Social Approaches to Psychosis).

Zajmuje się diagnostyką, leczeniem farmakologicznym i psychoterapeutycznym zaburzeń nastroju (zaburzenia depresyjne, organiczne zaburzenia nastroju, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia adaptacyjne), zaburzeń lękowych, zaburzeń psychotycznych, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń snu, zaburzeń osobowości.

Wizyta stacjonarna kontrolna

Czas trwania wizyty – 30 min; koszt wizyty – 300 zł
Wizyta odbędzie się stacjonarnie w gabinecie przy ul. Tamka 18/29

Wizyta stacjonarna diagnostyczna – pierwszorazowa

Czas trwania wizyty – 50 min; koszt wizyty – 400 zł
Wizyta odbędzie się stacjonarnie w gabinecie przy ul. Tamka 18/29

Wizyta online kontrolna

Czas trwania wizyty – 30 min; koszt wizyty – 300 zł
Wizyta odbędzie się w formie online lub teleporady