Mirosława Kątna

PSYCHOLOŻKA, MEDIATORKA, TERAPEUTKA, DZIAŁACZKA SPOŁECZNA

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego – Wydziału Psychologii w specjalizacji:

 • psychologia kliniczna,
 • psychologia sądowa – przestępczość nieletnich;

Terapeuta:

 • dorosłych (rozwód, rozstanie, nieradzenie sobie z trudnościami życiowymi),
 • młodzieży (stany depresyjne, brak samoakceptacji, problemy rówieśnicze, szkolne),
 • dzieci (zaburzenia zachowania, uwikłanie w konflikty dorosłych),
 • rodzin,
 • par.

Pracuje na rzecz pomocy rodzinie i podnoszenia kompetencji rodzicielskich, zwłaszcza w trudnych sytuacjach (rozstanie, okres dojrzewania, trudności wychowawcze, szkolne itp.).
Mediator rodzinny – prowadzi mediacje rodzinne i okołorozwodowe (opieka na dzieckiem, kontakty rodzica z dzieckiem, praca nad porozumieniem rodzicielskim). Zawsze występuje jako symboliczny „adwokat dziecka”.

Przez 10 lat pracowała z trudną młodzieżą w Państwowym Zespole Ognisk Wychowawczych, gdzie oprócz pracy z grupą przeprowadzała diagnozy wychowanków oraz prowadziła terapię dzieci, młodzieży i ich opiekunów.

Współtwórczyni:

 • Komitetu Ochrony Praw Dziecka (od 1981 rok) (KOPD) – ogólnopolskiej organizacji pozarządowej, w której jest terapeutką oraz pełni funkcję Przewodniczącej Zarządu Krajowego;
 • Fundacji Dzieci Niczyje (obecnie – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę), w której przez wiele lat była konsultantką w sprawach dzieci krzywdzonych oraz członkinią Zarządu Fundacji.

W ramach KOPD:

 • stworzyła Ośrodek Interwencjo-Mediacyjny oraz Ośrodek Diagnoz i Terapii Dzieci – Ofiar Przemocy Seksualnej;
 • działa na rzecz rozpoznawania problemów rodziny, w tym przede wszystkim w sytuacjach okołorozwodowych.

Certyfikowana w zakresie: Konwencja o Prawach Dziecka na międzynarodowym szkoleniu organizowanym przez szwedzką organizację RADDA BARNEN (Swedish Save The Children).
Posiada certyfikat specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Rada ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie), a także licencjat trenerski do prowadzenia Treningu Zastępowania Agresji (ART).
Autorka i realizatorka programów szkoleniowych prowadzonych na terenie całej Polski z zakresu przeciwdziałania przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, organizowanych dla pedagogów, psychologów, policjantów, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, sędziów, rodziców i opiekunów.

Wykładowczyni w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (studia podyplomowe z zakresu problemów dziecka krzywdzonego i przestrzegania praw dziecka).

Autorka licznych publikacji, wykładów i warsztatów dla rodziców i opiekunów w ramach programu „Mądre Rodzicielstwo”.

Ekspertka i komentatorka w mediach w zakresie zjawisk społecznych i sytuacji dotyczących dzieci, młodzieży oraz rodziny.

Wieloletnia członkini Międzynarodowej Organizacji Lekarze Świata (Medicins du Monde).

Jest Kawalerem Orderu Uśmiechu.

Umawianie wizyt

Prosimy o umawianie wizyt telefonicznie pod numerem: 796 941 829

GODZINY PRZYJĘĆ:

 • poniedziałek 15.00-20.00,
 • wtorek 12.00-17.00

CENNIK

 • indywidualna pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych (dorośli, młodzież, dzieci) – wizyta stacjonarna, 50 min. – 260zł,
 • indywidualna sesja – konsultacja psychologiczna przy terapii psychiatrycznej (dorośli, młodzież, dzieci) – wizyta stacjonarna, 50 min. – 260zł,
 • sesja – konsultacja par – wizyta stacjonarna, 90 min. – 380zł