Bożena Bogumił-Bielasik

Lekarz – specjalista psychiatra, psychoterapeuta

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie (1998 r.). Początkowo specjalizowała się w zakresie chorób wewnętrznych, a w 2002 roku podjęła kształcenie w zakresie psychiatrii w II Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, uzyskując dyplom specjalisty psychiatrii. 

Od 2010 roku pracowała jako lekarz w Zespole Leczenia Domowego – w wyniku zaangażowania w pracę z pacjentem najbardziej potrzebującym otrzymała tytuł Specjalisty Terapii Środowiskowej. W 2018 roku ukończyła dwuletnie Studium Psychoprofilaktyki i Socjoterapii w Warszawie.

Od ponad dwudziestu lat pracuje z pacjentami cierpiącymi z powodu różnych zaburzeń psychicznych; również przez 3 lata była konsultantem w Ośrodku Uzależnień Pomost. Od lat związana ze Stowarzyszeniem „Lekarze Nadziei” wspierając osoby w kryzysie bezdomności. 

Pracuje z superwizją prowadzoną przez certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Zamówienie wizyty dla młodzieży do 18 roku życia

Młodzież do 18 r.ż. – wizyta online kontrolna

Czas trwania wizyty – 30 min; koszt wizyty – 350 zł
Wizyta odbędzie się w formie online lub teleporady

Młodzież do 18 r.ż. – wizyta online diagnostyczna – pierwszorazowa

Czas trwania wizyty – 50 min; koszt wizyty – 400 zł
Wizyta odbędzie się w formie online lub teleporady

Zamówienie Wizyty dla osoby dorosłej

Wizyta online kontrolna

Czas trwania wizyty – 30 min; koszt wizyty – 300 zł
Wizyta odbędzie się w formie online lub teleporady

Wizyta online diagnostyczna – pierwszorazowa

Czas trwania wizyty – 50 min; koszt wizyty – 350 zł
Wizyta odbędzie się w formie online lub teleporady