Sylwia Reich

Lekarz – Specjalista psychiatra, seksuolog, psychoterapeuta

Współzałożycielka Nadwiślańskiego Ośrodka Psychoterapii.

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Szkolenie specjalizacyjne z psychiatrii odbywała w I Klinice Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Po ukończeniu specjalizacji pracowała w oddziale dziennym dla pacjentów z zaburzeniami afektywnymi i pacjentów psychogeriatrycznych. 

Od 2014 roku opiekuje się na co dzień pacjentami przewlekle chorymi (zaburzenia psychotyczne, afektywne, organiczne i inne) w ramach Ursynowsko-Wilanowskiego Zespołu Leczenia Domowego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w tym – od 2015 roku w roli kierownika zespołu.

W 2018 roku ukończyła szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów. 

W 2021 roku uzyskała tytuł specjalisty seksuologa, po ukończeniu 2-letniego szkolenia w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia przy ul. Dolnej w Warszawie.

Uczestniczka licznych szkoleń i konferencji krajowych oraz zagranicznych.

Zamówienie wizyty dla młodzieży do 18 roku życia

Młodzież do 18 r.ż. – wizyta stacjonarna kontrolna

Czas trwania wizyty – 30 min; koszt wizyty – 400 zł
Wizyta odbędzie się stacjonarnie w gabinecie przy ul. Tamka 18/29

Młodzież do 18 r.ż. – wizyta stacjonarna diagnostyczna – pierwszorazowa

Czas trwania wizyty – 50 min; koszt wizyty – 450 zł
Wizyta odbędzie się stacjonarnie w gabinecie przy ul. Tamka 18/29

Młodzież do 18 r.ż. – wizyta online kontrolna

Czas trwania wizyty – 30 min; koszt wizyty – 400 zł
Wizyta odbędzie się w formie online lub teleporady

Młodzież do 18 r.ż. – wizyta online diagnostyczna – pierwszorazowa

Czas trwania wizyty – 30 min; koszt wizyty – 450 zł
Wizyta odbędzie się w formie online lub teleporady

Zamówienie Wizyty dla osoby dorosłej

Wizyta stacjonarna kontrolna

Czas trwania wizyty – 30 min; koszt wizyty – 300 zł
Wizyta odbędzie się stacjonarnie w gabinecie przy ul. Tamka 18/29

Wizyta stacjonarna diagnostyczna – pierwszorazowa

Czas trwania wizyty – 50 min; koszt wizyty – 400 zł
Wizyta odbędzie się stacjonarnie w gabinecie przy ul. Tamka 18/29

Wizyta online kontrolna

Czas trwania wizyty – 30 min; koszt wizyty – 300 zł
Wizyta odbędzie się w formie online lub teleporady

Wizyta online diagnostyczna – pierwszorazowa

Czas trwania wizyty – 30 min; koszt wizyty – 400 zł
Wizyta odbędzie się w formie online lub teleporady