Wacław Dyrda

Lekarz – specjalista psychiatra

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Szkolenie specjalizacyjne z zakresu psychiatrii dorosłych odbywał w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (IPiN). Doświadczenie zawodowe zdobywał w oddziale diagnostyczno-terapeutycznym zamkniętym, oddziale diagnostyczno-terapeutycznym dla zaburzeń depresyjnych, lękowych oraz zaburzeń snu, oddziale diagnostyczno-terapeutycznym dla wczesnych interwencji i pierwszych epizodów psychoz, oddziale dziennym zaburzeń nerwicowych, oddziale detoksykacyjnym OLZA w Zakładzie Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w IPiN oraz w Ośrodku Medycyny Snu IPiN. 

W pracy przywiązuje wagę do całościowego podejścia do pacjenta oraz tworzenia atmosfery zaufania i poczucia bezpieczeństwa. 

Stale podnosi swoje umiejętności i kwalifikację poprzez udział w licznym kursach i konferencjach, m.in. The Preceptorship Meeting in Schizofrenia, Kurs Kliniczny Medycyny Snu.

 

Wizyta stacjonarna kontrolna

Czas trwania wizyty – 30 min; koszt wizyty – 300 zł
Wizyta odbędzie się stacjonarnie w gabinecie przy ul. Tamka 18/29

Wizyta stacjonarna diagnostyczna – pierwszorazowa

Czas trwania wizyty – 50 min; koszt wizyty – 350 zł
Wizyta odbędzie się stacjonarnie w gabinecie przy ul. Tamka 18/29