Michał Kowalski

Psychoterapeuta

Psychoterapeuta humanistyczno-doświadczeniowy Gestalt na końcowym etapie 4-letniego podyplomowego szkolenia psychoterapeutycznego, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie kilkumiesięcznego stażu w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz jako ko-terpauta na terningach teraputycznych grupowych/grupach wsparciowo-rozwojowych, a także prowadząc terapię indywidualną osób dorosłych w ośrodkach zdrowia psychicznego.

Zaprasza do gabinetu osoby mierzące się z:

 • trudnościami z radzeniem sobie z emocjami, ich wyrażaniem i nazywaniem;
 • trudnościami z rozpoznaniem potrzeb, ich komunikowaniem oraz realizowaniem;
 • trudnościami z wyznaczaniem granic, ich podtrzymywaniem, negocjowaniem;
 • niską samooceną i samoakceptacją;
 • poczuciem zablokowanego życiowego potencjału;
 • stratą, rozstaniem i żałobą;
 • długotrwałym stresem i przeciążeniem psychosomatycznym;
 • trudnościami wynikającymi ze zmiany sytuacji życiowej;
 • lękami, obniżonym nastrojem, depresją i poczuciem pustki;
 • trudnościami z bliskością, kryzysem w relacjach;
 • doświadczeniem osamotnienia;
 • trudnościami w życiu zawodowym i poszukujące sposobu na samorealizację;
 • trudnościami w relacji z jedzeniem i z obrazem własnego ciała, z zaburzeniami odżywiania.

Pracuje psychoteraputycznie pod stałą superwizją, zgodnie z kodeksem etyki zawodu psychoterapeuty. Prowadzi psychoterapię i konsultacje psychoterapeutyczne dla osób dorosłych. Pracuje w języku polskim i angielskim.
Prywatnie miłośnik zwierząt i przyrody. Interesuje się architekturą i psychologią architektury. Przygotowuje interdyscyplinarną pracę doktorską dotyczącą zdrowego środowiska życia w miastach.

Umawianie wizyt

Prosimy o umawianie wizyt telefonicznie pod numerem: 796 941 829

GODZINY PRZYJĘĆ:

 • poniedziałki oraz środy – godziny przedpołudniowe

CENNIK

 • sesja konsultacyjna terapeutyczna stacjonarna – 50 min – 200 zł