Michał Kowalski

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Psychoterapeuta

Psychoterapeuta humanistyczno-doświadczeniowy Gestalt na końcowym etapie 4-letniego podyplomowego szkolenia psychoterapeutycznego, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie kilkumiesięcznego stażu w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz jako ko-terpauta na terningach teraputycznych grupowych/grupach wsparciowo-rozwojowych, a także prowadząc terapię indywidualną osób dorosłych w ośrodkach zdrowia psychicznego.

Zaprasza do gabinetu osoby mierzące się z:

 • trudnościami z radzeniem sobie z emocjami, ich wyrażaniem i nazywaniem;
 • trudnościami z rozpoznaniem potrzeb, ich komunikowaniem oraz realizowaniem;
 • trudnościami z wyznaczaniem granic, ich podtrzymywaniem, negocjowaniem;
 • niską samooceną i samoakceptacją;
 • poczuciem zablokowanego życiowego potencjału;
 • stratą, rozstaniem i żałobą;
 • długotrwałym stresem i przeciążeniem psychosomatycznym;
 • trudnościami wynikającymi ze zmiany sytuacji życiowej;
 • lękami, obniżonym nastrojem, depresją i poczuciem pustki;
 • trudnościami z bliskością, kryzysem w relacjach;
 • doświadczeniem osamotnienia;
 • trudnościami w życiu zawodowym i poszukujące sposobu na samorealizację;
 • trudnościami w relacji z jedzeniem i z obrazem własnego ciała, z zaburzeniami odżywiania.

Pracuje psychoteraputycznie pod stałą superwizją, zgodnie z kodeksem etyki zawodu psychoterapeuty. Prowadzi psychoterapię i konsultacje psychoterapeutyczne dla osób dorosłych. Pracuje w języku polskim i angielskim.
Prywatnie miłośnik zwierząt i przyrody. Interesuje się architekturą i psychologią architektury. Przygotowuje interdyscyplinarną pracę doktorską dotyczącą zdrowego środowiska życia w miastach.

Umawianie wizyt

Prosimy o umawianie wizyt telefonicznie pod numerem: 796 941 829

GODZINY PRZYJĘĆ:

 • poniedziałki oraz środy – godziny przedpołudniowe

CENNIK

 • sesja konsultacyjna terapeutyczna stacjonarna – 50 min – 200 zł
Olga Szewczyk

Olga Szewczyk

Olga Szewczyk

Psycholog, Psychoterapeuta

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz uczestniczka 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym w atestowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej Akademii Motywacji i Edukacji w Warszawie. 

Członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Doświadczenie diagnostyczne i terapeutyczne zdobywała podczas pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie prowadziła diagnozy i konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i ich rodziców. Odbywała staże w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz praktyki w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Warszawie. 

Prowadzi psychoterapię indywidualną nastolatków, grupę wsparcia dla nastolatków doświadczających trudności w relacjach rówieśniczych, a także warsztaty umiejętności szybkiego i skutecznego reagowania na trudności emocjonalne i objawy kryzysu psychologicznego u dzieci i młodzieży. Podejmuje się pracy z pacjentami zmagającymi się z zaburzeniami odżywiania, obniżonym nastrojem, niskim poczuciem własnej wartości, przewlekłym stresem oraz zaburzeniami lękowymi.

W swojej pracy wykorzystuje przede wszystkim techniki poznawczo-behawioralne, dialog motywujący oraz metody oparte na trzeciej fali (ACT, DBT). Pozostaje jednak otwarta na dorobek innych szkół terapeutycznych, uznając, iż w wielu przypadkach pozwala to jej spojrzeć na doświadczane przez pacjenta trudności z szerszej perspektywy i jeszcze lepiej je zrozumieć.

Regularnie bierze udział w szkoleniach i konferencjach z zakresu zdrowia psychicznego, zaburzeń z tego obszaru oraz sposobów ich leczenia.

Umawianie wizyt

Prosimy o umawianie wizyt telefonicznie pod numerem: 796 941 829

GODZINY PRZYJĘĆ:

 • czwartek 15:00 – 21:00
 • piątek 15:00 – 20:00

CENNIK

 

 • Sesja konsultacyjna terapeutyczna stacjonarna – 50 min. – 220 zł
Zuzanna Borek

Zuzanna Borek

Zuzanna Borek

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia terapeutycznego, diagnosta

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Aktualnie w trakcie 4-letniego szkolenia terapeutycznego (w nurcie poznawczo-behawioralnym) prowadzonego przez Centrum Terapii Poznawczej i Schematu INTEREGO – ośrodek rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). 

Doświadczenie zawodowe zdobywała na stażach klinicznych oraz w ośrodkach specjalistycznych takich jak Środowiskowe Domy Samopomocy czy Ośrodki Wspierania Rozwoju.

Na co dzień pracuje z osobami dorosłymi w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Ursynowsko-Wilanowskim Centrum Zdrowia Psychicznego. Prowadzi interwencje kryzysowe i udziela wsparcia w trudnych momentach życia. 

Oferuje diagnostykę w kierunku zaburzeń osobowości oraz zaburzeń aktywności i uwagi (ADHD).

Umawianie wizyt

Prosimy o umawianie wizyt telefonicznie pod numerem: 796 941 829

Cennik

 • Konsultacja diagnostyczna (ADHD / zaburzenia osobowości) – 60 min. – 250 zł
 • Konsultacja psychologiczna – 50 min. – 150 zł.
Aleksandra Ślusarz

Aleksandra Ślusarz

Aleksandra Ślusarz

Psycholożka, psychoterapeutka

Psycholożka z ponad 15 letnim stażem klinicznym, certyfikowana psychoterapeutka. Ukończyła czteroletnie całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie poznawczo-behawioralnym w CTPB.

W swojej pracy terapeutycznej wykorzystuje również techniki Terapii Schematu, Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT), Terapii Dialektyczno-Behawioralnej oraz Terapii skoncentrowanej na emocjach (EFT).

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, terapię par a także krótkoterminową psychoterapię grupową dla osób doświadczających problemów z bezsennością.

Pracuje z osobami, które doświadczają:

 • zaburzeń lękowych (m.in.lęk uogólniony, lęk o zdrowie, lęk społeczny, napady paniki, OCD)

 • zaburzeń nastroju, depresji

 • zaburzeń snu

 • trudności w relacjach z innymi

 • konsekwencje negatywnej samooceny

 • kryzysu osobistego i nie radzenia sobie z przeżywanymi emocjami

Doświadczenie w bezpośredniej pracy klinicznej zdobywała od 2008r. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w III Klinice Psychiatrycznej a także na wielu stażach m.in. w Klinice Nerwic, na Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej, na Oddziałach Neurologicznych a także w Instytucie Kardiologii. Obecnie pracuje w Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Wolskiego, wspiera również psychologicznie pacjentów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

Uczestniczy w różnego rodzaju szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach naukowych poszerzając swoją wiedzę i kompetencje zarówno w obszarze klinicznym, jak i psychoterapeutycznym. Ukończyła m.in. certyfikowane szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej bezsenności organizowane przez Polskie Towarzystwo Badań nad Snem, studium Pomocy Psychologicznej dla Par w Instytucie Psychologii Zdrowia, I i II moduł terapii schematu Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Schematu, Studia Podyplomowe z psychologii klinicznej Akademia Pedagogiki Specjalnej

Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Umawianie wizyt

Prosimy o umawianie wizyt telefonicznie pod numerem: 796 941 829

GODZINY PRZYJĘĆ:

 • środy – 15:00 – 21:00
 • czwartki – 09:00 – 16:00
 • piątki – 09:00 – 16:00

CENNIK

 • Sesja konsultacyjna terapeutyczna stacjonarna – 50 min – 240zł
 • Terapia par  – 350zł
Magdalena Stefańska

Magdalena Stefańska

Magdalena Stefańska

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

Psychoterapeutka ze specjalizacją w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.

Absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła 4-letnie szkolenie przygotowujące do uzyskania
certyfikatu psychoterapeuty rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Przez wiele lat pracowała w Oddziale dziennym dla Dzieci i Młodzieży w Mazowieckim Centrum Psychoterapii i Neuropsychiatrii, gdzie prowadziła psychoterapię indywidualną i grupową.

Doświadczenie zawodowe zdobywała również odbywając staże m.in. na oddziałach Szpitala Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie czy w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Od kilku lat związana zawodowo z Młodzieżowym Ośrodkiem Psychoprofilaktyki i Psychoterapii „MOP”, gdzie prowadzi terapię indywidualną, grupową oraz warsztaty i konsultacje poradnicze dla rodziców.

W Nadwiślańskim Ośrodku Psychoterapii prowadzi psychoterapię indywidualną dla młodzieży od 15-tego roku życia. Pracuje psychodynamicznie. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji..

Umawianie wizyt

Prosimy o umawianie wizyt telefonicznie pod numerem: 796 941 829

GODZINY PRZYJĘĆ:

  • poniedziałki – 09:00 – 16:00
  • czwartki – 09:00 – 16:00

  CENNIK

  • Sesja konsultacyjna terapeutyczna stacjonarna – 50 min – 220 zł