Magdalena Stefańska

Magdalena Stefańska

Magdalena Stefańska

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

Psychoterapeutka ze specjalizacją w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.

Absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła 4-letnie szkolenie przygotowujące do uzyskania
certyfikatu psychoterapeuty rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Przez wiele lat pracowała w Oddziale dziennym dla Dzieci i Młodzieży w Mazowieckim Centrum Psychoterapii i Neuropsychiatrii, gdzie prowadziła psychoterapię indywidualną i grupową.

Doświadczenie zawodowe zdobywała również odbywając staże m.in. na oddziałach Szpitala Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie czy w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Od kilku lat związana zawodowo z Młodzieżowym Ośrodkiem Psychoprofilaktyki i Psychoterapii „MOP”, gdzie prowadzi terapię indywidualną, grupową oraz warsztaty i konsultacje poradnicze dla rodziców.

W Nadwiślańskim Ośrodku Psychoterapii prowadzi psychoterapię indywidualną dla młodzieży od 15-tego roku życia. Pracuje psychodynamicznie. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji..

Umawianie wizyt

Prosimy o umawianie wizyt telefonicznie pod numerem: 796 941 829

GODZINY PRZYJĘĆ:

 • poniedziałki – 09:00 – 16:00
 • czwartki – 09:00 – 12:00

CENNIK

 • Sesja konsultacyjna terapeutyczna stacjonarna – 50 min – 220 zł
Wiesława Dworecka-Klass

Wiesława Dworecka-Klass

Wiesława Dworecka-Klass

MEDIATOR, PEDAGOG

Mediator z listy stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie.

Absolwentka pedagogiki Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie z rozszerzeniami z socjoterapii, terapii par, zarządzania czasem oraz szkoleniami z zakresu profilaktyki uzależnień i pedagogiki terapeutycznej. 

Specjalizuje się w mediacjach w sprawach okołorozwodowych, cywilnych i rodzinnych.

Aktywnie uczestniczy w kursach, szkoleniach i konferencjach poświęconych mediacji.

Jako bezstronna i neutralna osoba pomaga uczestnikom mediacji zidentyfikować kwestie sporne, zmniejszyć bariery komunikacyjne oraz opracować propozycje rozwiązań i urzeczywistnić ich osiągnięcie.

Umawianie wizyt

Prosimy o umawianie wizyt telefonicznie pod numerem: 796 941 829

GODZINY PRZYJĘĆ:

 • piątki – 16:30 – 21:00

CENNIK

 • Sesja mediacyjna stacjonarna – 50 min – 350 zł
Monika Rejtner

Monika Rejtner

Monika Rejtner

Psychoterapeutka, dramoterapeutka, artpsychoterapeutka.

Pracuje w nurcie psychoterapii psychodynamicznej wykorzystując sztukę, metaforę i ruch do wzmocnienia procesu terapeutycznego.
Prowadzi terapię indywidualną i grupową. Pracuje z dziećmi i dorosłymi w kryzysie życiowym i psychicznym, doświadczającymi depresji oraz zaburzeń lękowych. Towarzyszy w procesie zmiany i adaptacji. Specjalizuje się w tematyce neuroróżnorodności: ADHD, spektrum autyzmu, wysokiej wrażliwości (WOO). Pomaga rodzinom wypracować pozytywną komunikację z dzieckiem i wesprzeć je w wyzwaniach rozwojowych. Interesuje się terapeutycznym wpływem przyrody na dobrostan psychiczny człowieka oraz neuronauką i wzmacnianiem neuroplastyczności mózgu. Prowadzi blog: “Sztuka i Psychoterapia”.
Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji. Członek Irish Assocation of Arts Therapist.  

Absolwentka wydziału Dramatherapy na National University Ireland w Maynooth (2012, MA 1st Class Honours). Praca badawcza “The Body as Presence:  Dramatherapy with Women with Long-Term Depression” (Irish Journal of Creative Arts Therapists, 2013). W ramach studiów odbyła staże kliniczne w szkołach i ośrodkach zdrowia psychicznego w Irlandii. Ukończyła kurs Psychologii Junga dla Arterapeutów, Limerick Institute (2013, certyfikat, 1st Class Honours).  Ukończyła szkolenia z zakresu terapii tańcem dla terapeutów, ruchu autentycznego oraz metody Lowena w Polskim Stowarzyszeniu Choreoterapii.

Ma 6 letnie doświadczenie pracy jako nauczycielka wspomagająca i terapeutka dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (spektrum autyzmu i ADHD, trudności adaptacyjne, wielokulturowość, speech and language disorder) w szkołach podstawowych w Irlandii. W Irlandii prowadziła też własną praktykę psychoterapeutyczną  z dziećmi i dorosłymi. W ramach praktyki prowadziła psychoterapię indywidualną i grupową w instytucjach, szkołach i ośrodkach zdrowia, z dziećmi i dorosłymi w kryzysie psychicznym, z trudnościami adaptacyjnymi oraz doświadczającymi przemocy.

Prowadziła zajęcia z procesu grupowego na wydziale Dramatherapy na Uniwersytecie Maynooth. Jako członek Zarządu Irish Association of Creative Arts Therapists współtworzyła kodeks etyczny IACAT i zasady praktyki dla artpsychoterapeutów według standardów europejskich. Prowadziła warsztaty psychoterapeutyczne i dramoterapeutyczne: Summer School Art Therapy na Uniwersytecie Maynooth, „Dramaterapia w teorii i praktyce – wprowadzenie” z Towarzystwem Przyjaciół Tworek „Amici di Tworki” i Sekcją Naukową Arteterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Seminaria Dramoterapeutyczne w Teatrze Warsawy. 

W Polsce współpracowała z Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” pracując z dziećmi i rodzicami ze środowisk defaworyzowanych, dziećmi neuroatypowymi i w kryzysie psychicznym.
W ramach pracy w Centrum odbyła warsztaty i szkolenia:

 • Dziewczyny w spektrum autyzmu
 • Trener Treningu Umiejętności Społecznych
 • Rezyliencja czyli wzmacnianie odporności psychicznej na podstawie najnowszych odkryć neuronauki
 • Akademia Komunikacji Bez Przemocy (NVC)
 • Dialog Motywujący

Umawianie wizyt

Prosimy o umawianie wizyt telefonicznie pod numerem: 796 941 829

GODZINY PRZYJĘĆ:

 • piątki – 15:00 – 20:00

CENNIK

 

 • Sesja konsultacyjna terapeutyczna stacjonarna – 50 min – 200zł
Wiesława Dworecka-Klass

Katarzyna Wyszomirska

Katarzyna Wyszomirska

Psychoterapeutka

Umawianie wizyt

Prosimy o umawianie wizyt telefonicznie pod numerem: 796 941 829

GODZINY PRZYJĘĆ:

 • piątek – 15:00 – 20:00

CENNIK

 • Sesja konsultacyjna terapeutyczna stacjonarna – 50 min – 200 zł
Anna Gawkowska

Anna Gawkowska

Anna Gawkowska

Pedagożka, Psycholożka, Psychoterapeutka

Ukończyła dwuletnie szkolenie terapeutyczne w Ośrodku Synapsis „Zmiana indywidualna – zmiana systemowa”. Następnie całościowe, czteroletnie szkolenie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Katedrze Terapii Rodzin w Zakładzie Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.  

Od ponad dwudziestu lat prowadzi terapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym.

W prowadzeniu terapii rodzinnej oraz terapii grupowej korzysta z wiedzy systemowej oraz integratywnej.

Umawianie wizyt

Prosimy o umawianie wizyt telefonicznie pod numerem: 796 941 829

GODZINY PRZYJĘĆ:

 • poniedziałki – 12:00 – 16:00

CENNIK

 • Sesja konsultacyjna terapeutyczna stacjonarna – 50 min – 220 zł