Anna Żebrowska

Anna Żebrowska

Anna Żebrowska

Lekarz – specjalista psychiatra

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (w 2003 roku). Szkolenie specjalizacyjne odbywała w III Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, następnie pracowała w Oddziale Chorób Afektywnych II Kliniki Psychiatrycznej IPiN, gdzie zajmowała się m.in przezczaszkową stymulacją magnetyczną w leczeniu depresji.

Ukończyła kurs psychoterapii zintegrowanej, w pracy z pacjentem szczególnie jej bliski jest nurt terapii humanistycznej.
Specjalizuje się w terapii chorób afektywnych (choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia depresyjne nawracające, zaburzenia nastroju o podłożu organicznym), schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych, zaburzeń lękowych, obsesyjno-kompulsyjnych, snu, odżywiania.
Opiekuje się osobami transpłciowymi i niebinarnymi, przygotowuje opinie psychiatryczne na rzecz sądowego uzgodnienia płci dla osób z niezgodnością płciową.

Konsultuje dorosłych oraz młodzież od 15 roku życia.

Zamówienie wizyty dla młodzieży do 18 roku życia

Młodzież do 18 r.ż. – wizyta stacjonarna kontrolna

Czas trwania wizyty – 50 min; koszt wizyty – 350 zł
Wizyta odbędzie się stacjonarnie w gabinecie przy ul. Tamka 18/29

Młodzież do 18 r.ż. – wizyta stacjonarna diagnostyczna – pierwszorazowa

Czas trwania wizyty – 50 min; koszt wizyty – 400 zł
Wizyta odbędzie się stacjonarnie w gabinecie przy ul. Tamka 18/29

Zamówienie Wizyty dla osoby dorosłej

Wizyta stacjonarna kontrolna

Czas trwania wizyty – 30 min; koszt wizyty – 300 zł
Wizyta odbędzie się stacjonarnie w gabinecie przy ul. Tamka 18/29

Wizyta stacjonarna diagnostyczna – pierwszorazowa

Czas trwania wizyty – 50 min; koszt wizyty – 350 zł
Wizyta odbędzie się stacjonarnie w gabinecie przy ul. Tamka 18/29

Kornelia Węgrzyn

Kornelia Węgrzyn

Kornelia Węgrzyn

Lekarz – specjalista psychiatra

Wizyta stacjonarna kontrolna

Czas trwania wizyty – 30 min; koszt wizyty – 300 zł
Wizyta odbędzie się stacjonarnie w gabinecie przy ul. Tamka 18/29

Wizyta stacjonarna diagnostyczna – pierwszorazowa

Czas trwania wizyty – 50 min; koszt wizyty – 350 zł
Wizyta odbędzie się stacjonarnie w gabinecie przy ul. Tamka 18/29

Bożena Bogumił-Bielasik

Bożena Bogumił-Bielasik

Bożena Bogumił-Bielasik

Lekarz – specjalista psychiatra, psychoterapeuta

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie (1998 r.). Początkowo specjalizowała się w zakresie chorób wewnętrznych, a w 2002 roku podjęła kształcenie w zakresie psychiatrii w II Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, uzyskując dyplom specjalisty psychiatrii. 

Od 2010 roku pracowała jako lekarz w Zespole Leczenia Domowego – w wyniku zaangażowania w pracę z pacjentem najbardziej potrzebującym otrzymała tytuł Specjalisty Terapii Środowiskowej. W 2018 roku ukończyła dwuletnie Studium Psychoprofilaktyki i Socjoterapii w Warszawie.

Od ponad dwudziestu lat pracuje z pacjentami cierpiącymi z powodu różnych zaburzeń psychicznych; również przez 3 lata była konsultantem w Ośrodku Uzależnień Pomost. Od lat związana ze Stowarzyszeniem „Lekarze Nadziei” wspierając osoby w kryzysie bezdomności. 

Pracuje z superwizją prowadzoną przez certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Zamówienie wizyty dla młodzieży do 18 roku życia

Młodzież do 18 r.ż. – wizyta online kontrolna

Czas trwania wizyty – 30 min; koszt wizyty – 350 zł
Wizyta odbędzie się w formie online lub teleporady

Młodzież do 18 r.ż. – wizyta online diagnostyczna – pierwszorazowa

Czas trwania wizyty – 50 min; koszt wizyty – 400 zł
Wizyta odbędzie się w formie online lub teleporady

Zamówienie Wizyty dla osoby dorosłej

Wizyta online kontrolna

Czas trwania wizyty – 30 min; koszt wizyty – 300 zł
Wizyta odbędzie się w formie online lub teleporady

Wizyta online diagnostyczna – pierwszorazowa

Czas trwania wizyty – 50 min; koszt wizyty – 350 zł
Wizyta odbędzie się w formie online lub teleporady

Magdalena Duda

Magdalena Duda

Magdalena Duda

Lekarz  psychiatra

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Lekarz psychiatra w trakcie specjalizacji. Szkolenie specjalizacyjne z zakresu psychiatrii dorosłych odbywa w Oddziale Diagnostyczno-Terapeutycznym Zamkniętym F5 w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (IPiN). 

Doświadczenie zawodowe zdobywała na licznych stażach w Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie, m.in. w oddziale diagnostyczno-terapeutycznym dla zaburzeń depresyjnych, lękowych oraz zaburzeń snu, oddziale psychiatrii wieku podeszłego, oddziale diagnostyczno-terapeutycznym dla wczesnych interwencji i pierwszych epizodów psychoz, oddziale leczenia zespołów abstynencyjnych, oddziale detoksykacji od narkotyków, oddziale dziennym dla pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi, zespole leczenia domowego.

Na co dzień zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych u osób dorosłych. Swoją wiedzę stale wzbogaca udziałem w konferencjach psychiatrycznych.

Wizyta stacjonarna kontrolna

Czas trwania wizyty – 30 min; koszt wizyty – 280 zł
Wizyta odbędzie się stacjonarnie w gabinecie przy ul. Tamka 18/29

Wizyta stacjonarna diagnostyczna – pierwszorazowa

Czas trwania wizyty – 50 min; koszt wizyty – 350 zł
Wizyta odbędzie się stacjonarnie w gabinecie przy ul. Tamka 18/29

Maja Czepiel

Maja Czepiel

Maja Czepiel

Lekarz specjalista psychiatra

Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Szkolenie specjalizacyjne odbywała w III Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. 

Obecnie pracuje w Centrum Psychoterapii Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie – w Oddziale XIII Dziennym oraz Poradni Leczenia Nerwic.
Studiuje psychoterapię w nurcie psychodynamicznym w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

Wizyta stacjonarna kontrolna

Czas trwania wizyty – 30 min; koszt wizyty – 300 zł
Wizyta odbędzie się stacjonarnie w gabinecie przy ul. Tamka 18/29

Wizyta stacjonarna diagnostyczna – pierwszorazowa

Czas trwania wizyty – 50 min; koszt wizyty – 350 zł
Wizyta odbędzie się stacjonarnie w gabinecie przy ul. Tamka 18/29