GRUPA WARSZTATOWA DLA OSÓB Z ZESPOŁEM NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ (ADHD)

lut 23, 2024

GRUPA WARSZTATOWA DLA OSÓB  Z ZESPOŁEM NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ (ADHD).

Nadwiślański Ośrodek Psychoterapii zaprasza do udziału w grupie warsztatowej dla osób z diagnozą ADHD. Celem zajęć jest zdobycie wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących radzenia sobie z objawami ADHD w życiu codziennym (psychoedukacja), w tym:

 • zrozumienie swoich objawów i ich akceptacja,
 • możliwość poznania innych osób z podobnymi problemami i dzielenia się swoją historią,
 • pozyskanie umiejętności radzenia sobie z dekoncentracją, zachowaniami impulsywnymi i natłokiem myśli oraz odpuszczenia presji i nadmiernej kontroli, 
 • odkrycie zasobów wynikających ze swojej atypowości.

Zagadnienia, na których koncentrować się będzie grupa, to:

 • presja wywierana na sobie,
 • chęć naprawiania, poprawiania oraz dążenia do ideału,
 • potrzeba kontroli chaosu oraz porządkowania otoczenia – zarówno przestrzeni, jak i osób,
 • wewnętrzna walka pomiędzy siłą a słabością i bezsilnością oraz energią a stanem „wyłączenia”,
 • zaburzenia koncentracji uwagi,
 • zachowania impulsywne,
 • impulsywne wchodzenie w relacje i angażowanie się w zachowania ryzykowne,
 • nadruchliwość,
 • motywacja.

Zajęcia odbywać się będą w grupie 5-8 osób w następującej formule:

 1. 8 spotkań (po 90 minut każde) – 1 raz w tygodniu przez 2 miesiące

Koszt 1 spotkania: 150/170 zł (w zależności od liczebności grupy)

lub

 1. 4 spotkania (po 180 minut każde, z dwoma krótkimi przerwami z „pracą z ciałem” w celu utrzymania uwagi i skupienia uczestników) – w 2 weekendy

Koszt 1 spotkania: 300 zł

Prowadzący: Zuzanna Borek

W celu poznania szczegółowych terminów warsztatów oraz zgłoszenia zamiaru uczestnictwa prosimy o kontakt telefoniczny z recepcją Nadwiślańskiego Ośrodka Psychoterapii pod numerem: 796 941 829